Spawanie


Spawanie
Oferujemy:                                                        
  • spawanie stali kwasoodpornej
  • spawanie stali nierdzewnej
  • spawanie stali węglowejZajmujemy się głównie spawalnictwem przemysłowym. W procesie spawania stosujemy wszystkie istniejące metody, spawamy zarówno stal czarną jaki i kwasoodporną. Wykorzystujemy najnowocześniejsze spawarki . Najczęściej stosowanie przez nas metody spawania, to te w osłonie gazów obojętnych. Dają one dużo lepszą ochronę przed działanie szkodliwych gazów atmosferycznych, oraz zapewniają dużo większą jakość połączeń. Rozróżni się je w zależności od rodzaju elektrody i gazu ochronnego w następujący sposób:

TIG – Gas Tungsten – spawanie łukowe elektrodą nietopliwą ( wolframową ) w osłonie gazu obojętnego, najczęściej Argonu (Ar).

spawacz2

Spawanie TIG to połączenie fizyczne elementów, uzyskane dzięki nadtopieniu krawędzi materiałów spawanych łukiem elektrycznym, powstającym między nietopliwą elektrodą wolframową a materiałem podstawowym. Cały proces odbywa się zawsze w osłonie gazów neutralnych ( argon, hel, argon + hel ). W metodzie TIG nie ma konieczności stosowania materiału dodatkowego. Elementy spawane, dobrze dopasowane łączy się przez przetopienie rowka spawalniczego. Ewentualny materiał dodatkowy wprowadzany jest do jeziorka w sposób ręczny, bez pośrednictwa uchwytu spawalniczego.

Spawanie metodą TIG uznawane jest za najdokładniejsze spośród łukowych metod spawania, jednak jakość łączeń w dużym stopniu zależy od umiejętności i doświadczenia spawacza. Metoda ta, jest niezastąpiona przy wykonaniu połączeń na najwyższym poziomie o wysokiej estetyce, np. przy produkcji zaawansowanych instalacji ze stali nierdzewnej


 

Zalety:

  • możliwość spawania blach o małej grubości – od około 0,5mm,
  • wysoka jakość i czystość spoiny,
  • metoda uniwersalna – można łączyć prawie wszystkie metale i stopy, w każdym położeniu
  • brak rozprysku stopionego metalu.

 

MIG/MAG – Metal Inert Gaz/Metal Active Gaz – spawanie łukowe elektrodą topliwą w osłonach gazowych, obojętnych (MIG) i aktywnych (MAG).

spawacz1


Metoda MIG/MAG to spawanie, gdzie połączenie trwałe powstaje dzięki nadtopieniu krawędzi materiału podstawowego za pomocą temperatury, wytwarzanej przez jarzący się łuk elektryczny pomiędzy materiałem podstawowym a topliwym drutem elektrodowym. Drut podawany jest w sposób ciągły do obszaru spawania.

W metodzie MIG gazami osłonowymi są gazy neutralne, np. Ar (argon), He (hel) lub mieszanki tych dwóch gazów. Natomiast spawanie metodą MAG osłaniane jest gazami aktywnymi, np. CO2, Ar+CO2, Ar+O2, Ar+CO2+O2 itp.
Metodą MIG spawa się materiały, które w stanie ciekłym wchodzą w reakcję z gazami utleniającymi (CO2 i O2), tj.: miedź, nikiel, aluminium, magnez i stopy tych metali.

Metoda MAG wykorzystywana jest przy różnych gatunkach stali, zaczynając od stali niskostopowej, a kończąc na wysokostopowej stali nierdzewnej. Spawanie metodą MIG/MAG jest jedną z wydajniejszych łukowych metod. Uzyskane połączeń znacznie przewyższają jakością i estetyką połączeń uzyskanych elektrodą otuloną.


Zalety:

  • wysoka wydajność spawania – zdecydowanie wyższa niż elektrodami otulonymi,
  • metoda uniwersalna – możliwość spawania różnych metali i ich stopów we wszystkich pozycjach,
  • dobra jakość spoin.

 

Na rys. porównanie wygląd lica spoiny wykonanej metodą (A) MIG i (B) TIG:

spaw